مواد و محلول ها

حالت نمایش:
ردسیف RedSafe بافر بارگذاری و نمایان سازی DNA
نمایش سریع

ردسیف RedSafe بافر بارگذاری و نمایان سازی DNA

130,000تومان

ردسیف Red safe، سرعت، حساسیت و کارایی را در یک محصول فراهمنموده است. ردسیف با خاصیت فلورسانس در نور UV محصولی بی خطر در نمایان سازی DNA می باشد. با استفاده از این محصول دیگر نیازی به غوطه ور سازی ژل آگارز در اتیدیوم برماید، Gel red و یا هر محصول مشابه که با اتصال به DNA به آن خاصیت فلورسانت می دهد نیست.از این محصول می ..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)