وبلاگ اول بایو

ژل رد Gel Red

ژل رد gel red

نویسنده : شهروز قصری0 دیدگاه

  ژل ردژل رد یک رنگ  فلورسانت بی ضرر برای محیط زیست می باشد که جایگزین مناسبی برای اتیدیوم برماید است. حساسیت ژل رد بسیار بیشتر از اتیدیوم برماید است و نیازی به رنگ بری ندارد. در ژل آگارز یا ژل پلی آکریل آمید استفاده می شود. از ژل رد برای رنگ آمیزی ssDNA، dsDNA و RNA استفاده ...