ساخت محلول های آزمایشگاهی

محلول EDTA محلولEDTA  یا Ethylenediaminetetraacetic acid با مولاریته 0.5M و pH 8 به صورت روتین در مراکز به عنوان لیگاند یا عامل شلاته کننده استقاده می شود. EDTA معمولا برای جمع آوری یون های فلزی از محلول مانند +Ca2 و +Mg2 به کار می رود. از آنجایی که نوکلئاز ها برای خرد کردن DNA و RNA به یون های فلزی نیاز دارند، لذا استفاده از  EDTA می تواند از این عمل جلوگیری کند. روش تهیه: روش کار زیر برای تهیه 100ml از محلول EDTA 0.5M  pH 8 استفاده می شود ماده حجم/ وزن غلظت نهایی EDTA disodium salt, dihydrate 18.61g 0.5M dH2O 80ml 18.61 گرم از EDTA را وزن کنید و در یک بطری 100ml بریزید 80ml آب دیونیزه را به بطری اضافه کنید یک مگنت درون بطری بیاندازید و بر روی استیرر قرار دهید . EDTA تا زمانی که به pH 8 نرسد [...]