۶ رنگ DNA فلورسنت پر کاربرد

۶ رنگ DNA فلورسنت پر کاربرد برای نمایان سازی و رنگ آمیزی DNA

رنگ های متقاوتی وجود دارند که برای نمایان سازی و دیدن DNA بعد از الکتروفورز استفاده می شوند. در میان انتخاب های بسیار، ۶ رنگ DNA فلورسنت پر کاربرد وجود دارند که با اتیدیوم برماید شروع می شوند، این ماده رایجترین رنگ در آزمایشگاه ها می باشد. در این فرآیند تنها تفاوت بین رنگ ها مهم نیست، بلکه: تاثر استفاده آنها بر سلامتی بسیار مهم است.

 

اتیدیوم برماید

۱- اتیدیوم برماید

اتیدیوم برماید رنگ شناخته شده ای است که جهت نمایان سازی DNA استفاده می گردد. این رنگ در ترکیب ژل، در بافر الکتروفورز یا رنگ آمیزی ژل بعد از ران  کردن DNA استفاده می شود. مولکول های رنگ به DNA متصل می شوند و در زیر نور UV خاصیت فلورسانت به DNA می دهند. درنتیجه نشان می دهند که DNA دقیقا در کجای ژل قرار گرفته است.

علیرغم مزایایی اتیدیوم برماید، نقطه منفی استفاده از این ماده کارسینوژن بودن آن است و باید با احتیاط بالا استفاده شود.

 

gelred

۲- GelRed

ژل رد یک رنگ فلورسانت بی ضرر برای محیط زیست می باشد که جایگزین مناسبی برای اتیدیوم برماید است. حساسیت ژل رد بسیار بیشتر از اتیدیوم برماید است و نیازی به رنگ بری ندارد. از ژل رد برای رنگ آمیزی DNA دو رشته ، DNAتک رشته و RNA در ژل آگارز یا ژل پلی آکریل آمید استفاده می شود.

 

۲.۵- مشتقات رنگ های DNA

از رنگ های DNA به منظور ساخت محصولاتی استفاده می گردد که کاربری را آسانتر و از نظر زمان و هزینه بهینه تر می سازند. برای مثال در دهه اخیر محصولاتی طراحی و تولید شده اند که هم کار رنگ آمیزی فلورسانس و هم کار بارگذاری DNA را درون چاهک های ژل انجام می دهند. از جمله این محصولات می توان به RedSafe اشاره نمود. این محصول در بسته بندی ۱ml در وبسایت اول بایو عرضه می گردد.

۳- SYBR Gold

 

رنگ SYBR Gold می تواند برای رنگ آمیزی DNA تک رشته ای یا RNA دو رشته ای استفاده می شود. SYBR Gold سهم بالایی از بازار را به عنوان جایگزینی برای اتیدیوم بروماید گرفته است و به عنوان یک ماده حساستر شناخته می شود. این ماده هنگامی که به DNA وصل می شود ۱۰۰۰ برابر نور فلورسنت بیشتری تولید می کند. این ماده ژل های با ضخامت و درصد بالا را جذب می کند و می تواند برای ژل های فرمالدهید استفاده شود.

از آنجایی که فلورسنس مولکول های غیر متصل بسیار پایین است، رنگ زدایی  (destaining) نیازی ندارد.

 

SYBR Green

SYBR Green

۴- SYBR Green

رنگ های SYBR GreenI , II (مربوط به کمپانی Molecular Probes) برای اهداف مختلفی طراحی شده اند.  از آنجایی که این رنگ ها به DNA متصل می شدند پتانسیل جهش زایی داشتند لذا باید به دقت استفاده می شدند. SYBR Green I برای استفاده از DNA دو رشته بسیار حساستر است. SYBR Green II برعکس در استفاده برای DNA و RNA تک رشته ای مناسب است. مانند اتیدیوم بروماید این ماده هم در زیر UV خاصیت فلورسانس دارد.

 

SYBR Safe

SYBR Safe

۵- SYBR Safe

SYBR Safe برای این طراحی شد که بتواند جایگزین بی خطرتری برای اتیدیوم برماید و دیگر رنگ های SYBR باشد. این ماده زباله خطرناک ندارد و می توان آن را در سیستم فاضلاب دفع نمود. زیرا تست های سمیت نشان داد که سمی نیست. تستها همچنین نشان دادند که این ماده ژنوتوکسی برای سلول های SHE (سلول های جنینی همستر) ، لنفوسیتهای انسان، سلولهای لنفومای انسانی، سلول های لنفمای موش و تست AMES نداشته است.

این رنگ را همچنین می توان در ترنس لومیناتور آبی نیز استفاده نمود که می تواند آسیب کمتری به DNA در حال نمایان سازی بزند تا کارایی بالاتری را برای مراحل بعدی کلونینگ داشته باشد.

 

eva green

۶- Eva Green

Eva Green یک رنگ فلورسنت سبز می باشد که می تواند فرایند PCR را مهار کند. این خصوصیت این ماده را برای استفاده در PCR ریل تایم کمی مفید می کند. همچنین این رنگ برای مواقعی که شما از ژل با دمای ذوب پایین جهت بازیافت DNA استفاده می کنید مفید است. این ماده در دمای بالا بسیار پایدار است. و به تنهایی فلورسنت پایینی دارد ولی زمانی که به DNA  متصل می شود فلورسنت بالایی متساعد می کند. مشخص شده که اواگرین دارای سمیت سلولی یا جهشزایی بسیار پایین است.

 

پایان مقاله “۶ رنگ DNA فلورسنت پر کاربرد”

کلمات مرتبط: Redsafe، Red Safe، ردسیف، رنگ آمیزی DNA ، نمایان سازی DNA، بارگذاری DNA ، رنگ DNA، نمایش DNA, رنگ DNA برای ژل ، رنگ DNA جایگزین اتیدیوم بروماید، برای ران کردن روی ژل،جهت رنگ آمیزی ژل،, رنگ DNA برای نمونه،  رنگ DNA 6x