پزشکی

ویروس کرونا

در این مقاله سعی داریم مطالبی را در خصوص ویروس کرونا ارائه نماییم تا موجب افزایش سطح آگاهی در این خصوص گردد. یکی از نکات مثبت که با دقت به اطرافمان در ایران می توانیم به آن پی ببریم این بوده که مردم به صورت خودجوش تمام تلاش خود را برای رعایت نکات بهداشتی در مقابل کرونا انجام می دهند. این یک همبستگی ملی است که بیش از همه توسط خود مردم صورت گرفته و ستودنی است.

ادامه مطلب »