/برچسب: اول بایو

استخراج پلاسمید با بافر قلیایی

توسط |۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۵:۰۴:۴۰فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۹|PCR & Real time PCR, مقالات " چرا و چگونه"|

استخراج پلاسمید با بافر قلیلیی اولین بار لیز قلیایی به وسیله Birnboim  و دالی در سال 1979 مطرح شد (Nucleic

انتخاب مناسب کیت استخراج DNA

توسط |۱۳۹۹/۱/۱۱ ۱۱:۰۵:۴۹فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۹|PCR & Real time PCR, مقالات " چرا و چگونه"|

انتخاب مناسب کیت استخراج DNA مقدمه اگر شما قصد استفاده از DNA خالص شده در آزمایشگاه را دارید، به احتمال